Firma powstała 01.05.2000 roku jako spółka cywilna zajmująca się pracami wysokościowymi i podwodnymi. Dnia 01.04.2002 roku przekształciła się w firmę ABYS i przejęła zobowiązania gwarancyjne spółki.

  W swojej pracy wykorzystujemy przede wszystkim techniki alpinistyczne, które obniżają koszty prac (droga budowa rusztowań) i nie powodują dewastacji terenu wokół obiektów.

Świadczymy usługi na terenie województwa pomorskiego, głównie w Trójmieście.